3591. Grootschalige opwekking wind- en zonne-energie, gemeente Waalwijk

Waalwijk heeft als doel om in 2030 tenminste 50% van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken. Dit is minimaal 215.500 MWh aan elektriciteit per jaar. Om de opgave in te vullen focust Waalwijk op een combinatie van zonne- en windenergie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. P. van der Boom, MA
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waalwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Waalwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 14 dec 2021