3608. Herinrichting Ooijse Graaf, gemeente Berg en Dal

K3Delta en Stichting Ark Natuurontwikkeling willen de Ooijse Graaf, een rivierarm tussen de Ooijpolder en de Millingerwaard bij Nijmegen, herinrichten. Het plan is onder meer om natuurgebieden te verbinden, het rietmoeras te vergroten en het gebied gedeeltelijk te ontgronden. Voordat de gemeenteraad van Berg en Dal besluit over de bestemmingsplanwijziging en de provincie Gelderland over de ontgrondingsvergunning, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-09-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
drs. Marinus Kooiman
dr. Vincent Post
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3 Delta

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Berg en Dal

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 22 nov 2021