3614. Omgevingsvisie gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen wil het toekomstig beleid voor de fysieke leefomgeving vaststellen in een omgevingsvisie. Ze actualiseren de eerder vastgestelde omgevingsvisie uit 2016 om deze nog beter te laten aansluiten bij de doelstellingen van de Omgevingswet. Voordat de gemeenteraad over de omgevingsvisie beslist is een omgevingseffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-10-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. ir. Marieke Dijkema
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Sittard-Geleen

Bevoegd gezag
Gemeente Sittard-Geleen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 19 apr 2022