3644. Biobrandstoffeninstallatie Gunvor, Rotterdam

Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. wil, op haar terrein in de Europoort, een installatie bouwen voor het omzetten van plantaardige en dierlijke oliën en vetten naar biobrandstoffen. Gunvor wil circa 700.000 ton per jaar aan biobrandstoffen maken, zoals biokerosine en biodiesel. Voordat de provincie Zuid-Holland besluit over de benodigde vergunningen worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
28-06-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor de biobrandstoffen worden plantaardige en dierlijke oliën en vetten gebruikt. Geef aan wat de mogelijke bandbreedte is in de aard en samenstelling van deze afval- en grond stoffen en laat zien hoe het productieproces in elkaar zit. Zo worden de milieugevolgen inzichtelijk, zegt de Commissie in haar advies.

De nieuwe installatie verbruikt energie en stoot CO2 uit. De Commissie adviseert om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparing en CO2-reductie, nu en in de toekomst.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
drs. Joost van der Pluijm
ir. Ruud Swarts
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.

Bevoegd gezag
DCMR namens Provincie Zuid Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 28 jun 2022