3664. Grootschalige opwek zon- en windenergie gemeente Vught

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vught

Bevoegd gezag
Gemeente Vught

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 26 jul 2022