3664. Grootschalige opwek zon- en windenergie gemeente Vught

Gemeente Vught wil in 2030 0,05 Terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie opwekken. Om deze doelstelling te halen, onderzoekt de gemeente welke locaties geschikt zijn voor grootschalige opwek van wind- of zonne-energie. De zoekgebieden voor wind liggen aan de noord- en zuidoostkant van de gemeente. De zoekgebieden voor zon liggen ook aan de noordkant en in het zuiden van de gemeente, nabij Helvoirt. Voor de gemeente een besluit neemt over de locaties waar zij grootschalige opwek van wind- of zonne-energie wil toestaan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-10-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-06-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de milieueffecten over het algemeen al goed in beeld zijn gebracht. Er is nog wel verduidelijking nodig op een aantal belangrijke onderdelen. Zo hebben wind- en zonneparken een negatief effect op natuur. Onduidelijk is in hoeverre dat de uitvoerbaarheid van één of meerdere locaties onder druk kan zetten. De regio heeft daarnaast te maken met netcongestie, waardoor projecten mogelijk niet op tijd gerealiseerd kunnen worden om de energiedoelstelling van 2030 te halen.
Verder mist de Commissie visualisaties in het MER. Hierdoor is het nog niet goed mogelijk om de zichtbaarheid van toekomstige effecten van wind- en zonneparkprojecten op het landschap te beoordelen. De Commissie adviseert om alsnog visualisaties te maken.
Gemeente Vught neemt het advies van de Commissie over en verwerkt dit in de definitieve versie van het MER.

Advies reikwijdte en detailniveau
De negen zoekgebieden bieden bij maximale invulling samen ruimte aan een veelvoud van de energieambitie van Vught. De gebieden verschillen onderling sterk in bijvoorbeeld oppervlakte en landgebruik. Hierdoor is er wat te kiezen.
Werk de zoekgebieden eerst verder uit, adviseert de Commissie. De gemeente heeft hiervoor al een goed voorstel gedaan. Geef hierbij aan hoeveel duurzame energie (wind en zon) elk gebied minimaal en maximaal kan leveren. Ontwerp daarna enkele samenhangende alternatieven, die bestaan uit combinaties van gebieden en manieren van opwekken en vergelijk ze. Zo ontstaat inzicht in gunstige combinaties van locaties en hoe negatieve milieueffecten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Peter van der Boom, MA
ir. Richard van Gemert, PDEng MBA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vught

Bevoegd gezag
Gemeente Vught

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
C2 Windparken
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 12 jun 2024