3669. Uitbreiding bedrijventerrein in de Oostpolder

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-05-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
01-06-2022 Aankondiging start procedure
01-06-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Het Hogeland

Bevoegd gezag
gedeputeerde Staten van Groningen
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 29 jun 2022