3670. Drinkwatervoorziening van de toekomst Dunea, provincie Zuid-Holland

Drinkwaterbedrijf Dunea is op zoek naar nieuwe bronnen voor drinkwater in het kustgebied tussen Katwijk en Monster tot aan de Lek. Dunea verwacht namelijk dat de beschikbaarheid van drinkwater afneemt, terwijl de vraag stijgt. In het milieueffectrapport wil Dunea verschillende soorten bronnen onderzoeken, zoals rivierwater, regionaal oppervlaktewater, brak grondwater en zeewater.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-10-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om een oplossing te onderzoeken waarbij het watersysteem centraal staat. Dus met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor grond- en oppervlaktewater en de functies die daarvan afhankelijk zijn, zoals natuur, landbouw en infrastructuur. Onderbouw verder in het milieueffectrapport de toename van de drinkwatervraag in het leveringsgebied van Dunea, adviseert de Commissie. Doe dit voor de periode van 2030 tot 2040, maar ook voor de termijn tot 2050. Zo wordt duidelijk welke hoeveelheid drinkwater nodig is in de toekomst en hoe de oplossingen daarin passen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
drs. Gert Dekker
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dunea

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Haaglanden
Omgevingsdienst West Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
007 Plan-m.e.r.
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
B4 Diepboringen, in het bijzonder: geothermische boringen, boringen in verband met de opslag van kernafval of boringen voor watervoorziening, met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond
K1 Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater

Bijgewerkt op: 25 okt 2023