3683. 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Om de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden wil netbeheerder TenneT tussen Vierverlaten en Ens een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen. Voordat de minister een zogeheten voorkeursbeslissing neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-09-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Onderzoek in het rapport alternatieven en varianten waarmee de gevolgen voor gezondheid, natuur, landschap en erfgoed worden beperkt, adviseert de Commissie. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse verbindingen om knelpunten op te lossen bij (geplande) woongebieden en gebieden met hoge natuur- en erfgoedwaarden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
ing. Jan van der Grift
ing. Rob Vogel
drs. Nathalie Vossen
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer

Bijgewerkt op: 21 sep 2023