3694. Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Centrum Eerbeek

De papier- en kartonindustrie te Eerbeek wil een gezamenlijk centrum voor op- en overslag van papier en karton bouwen, een zogeheten 'Logistiek Centrum'. Het Logistiek Centrum verbetert het vestigingsklimaat voor de papier- en kartonindustrie te Eerbeek. Voordat de provincie besluit over het inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport

Procedure en adviezen

Toetsing
20-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De papier- en kartonindustrie te Eerbeek en Loenen wil een gezamenlijk centrum voor op- en overslag van papier en karton bouwen, een zogeheten 'Logistiek Centrum'. Het Logistiek Centrum verbetert het vestigingsklimaat voor de papier- en kartonindustrie. Voordat de provincie besluit over het inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie wil het bedrijventerrein Kollergang aan de zuidwestkant uitbreiden om het Logistiek Centrum te kunnen bouwen. Hiervoor moet een stuk bos worden gekapt. De Commissie adviseert om te onderzoeken of het Logistiek Centrum voor een groter deel op het bestaande bedrijventerrein kan worden gebouwd. Dan kan het bos geheel of gedeeltelijk worden gespaard en komt het Logistiek Centrum dichter bij de weg te liggen. Ook vindt de Commissie dat het natuuronderzoek op een aantal punten schort. De Commissie adviseert dit eerst te onderzoeken voordat een besluit wordt genomen over het inpassingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
ing. Johan Janse
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland
IKEL
Gemeente Brummen

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 17 mrt 2023