3700. Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Het Ministerie van EZK en TenneT willen een nieuw 380kV hoogspanningsstation bouwen in het Sloegebied. De capaciteit van het bestaande 380kV hoogspanningsstion in Borssele is na de aansluiting van het project (Net op zee IJmuiden) niet meer voldoende. Er is dan ook nieuwe aansluitcapaciteit nodig voor toekomstige initiatieven zoals de productie van waterstof maar ook het aansluiten van het project 'Net op zee Nederwiek 1. Voordat de minister van EZK een Projectbesluit neemt over het plan, worden de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. Het ministerie heeft de Commissie m.e.r. verzocht te adviseren over de inhoud van het rapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Robert van Bommel
dr. Theo Fens

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 25 jan 2023