3708. Waterstofopslag Zuidwending Veendam

De Rijksoverheid wil in Veendam de ondergrondse waterstofopslag ‘Zuidwending’ van Energystock (dochter Gasunie) mogelijk maken. Deze bestaat uit maximaal tien zoutcavernes. Hiervoor zijn verschillende besluiten nodig. De milieugevolgen worden onderzocht en beschreven in een milieueffectrapport voordat over de opslag besloten wordt.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-08-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt kennis van de geologie, van de opslaglocatie en van de omgeving cruciaal voor het project én het milieueffectrapport. Hiermee kunnen risico’s op eventuele lekkages en bodemdaling worden voorspeld én beperkt. Daarmee kan ook de opslagoperatie worden geoptimaliseerd. Omdat waterstofopslag in zoutcavernes niet eerder in Nederland is toegepast, zijn er nog kennisleemtes. Het gaat dan bijvoorbeeld om lange termijn risico’s. Ook moet straks de waterstof worden gevolgd om bij een eventuele lekkage zo snel mogelijk in te kunnen grijpen. Stel daarom een gericht meet- en monitoringplan op, schrijft de Commissie in haar advies.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Robert Hack
dr. Vincent Post
Sjoerd Post

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Energystock

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C08.2 2018: oprichting van opslaglocaties volgens Richtlijn 2009/31/EG voor CO2-opslag
C25 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor >=200.000 ton opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit

Bijgewerkt op: 29 aug 2023