3714. Omgevingsvisie gemeente Meppel

Gemeente Meppel wil een omgevingsvisie gaan opstellen. In de omgevingsvisie staat straks het toekomstbeeld van de leefomgeving van de gemeente Meppel. De visie gaat naast bouwen en wonen ook in op onderwerpen als duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid. De milieugevolgen van de keuzes in de omgebvingsvisie worden onderzocht in een Omgevings Effect Rapport (OER). De gemeente heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van dit onderzoek. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Margo Meeuwissen, MSc
ing. Ben Peters
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meppel

Bevoegd gezag
Gemeente Meppel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 30 mrt 2023