3718. Bestemmingsplan afvalverwerking Bnext, gemeente Terneuzen

Bnext Terneuzen B.V. is voornemens om de afvalverwerkingsbedrijf aan de Finlandweg te Westdorpe uit te breiden in westelijke richting. Daarvoor moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld voor bedrijventerrein Axelse Vlakte. De activiteiten van het bedrijf omvatten onder meer thermische en extractieve reiniging en puinbreken. Bij de uitbreiding wordt een deel van deze activiteiten verplaatst naar het nieuwe gedeelte.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-02-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Arjen Brinkmann
ing. Leon Theuws

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bnext Terneuzen BV

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)

Bijgewerkt op: 30 mrt 2023