374. Drooginstallatie voor stapelbare mest Vefinex

Vefinex wil een installatie oprichten in de gemeente Zeeland met een capaciteit van 150.000 ton op jaarbasis voor het verwerken van pluimveemest. De installatie is gepland op een terrein van ongeveer 9½ ha langs de N277 en de Volkelseweg.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-07-1991 Datum kennisgeving
12-07-1991 Ter inzage legging van de informatie
13-09-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-07-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-07-1992 Kennisgeving MER
10-07-1992 Ter inzage legging MER
09-10-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het (positieve) toetsingsadvies constateerde de Commissie, dat het in het MER beschreven mestverwerkingsproces emissies van onder andere geur en ammoniak met zich mee zou brengen, die de richtwaarden uit de NER en de voorlopige inspectierichtlijn mestverwerkingsinstallaties zouden overschrijden. Geadviseerd is om in het kader van de evaluatie aandacht te besteden aan emissiereducerende maatregelen en ontwikkelingen ten aanzien van mestverwerkingstechnieken.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
dr. ir. Koster

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Margot de Cleen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vefinex B.V

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
De Maaskant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018