3740. Omgevingsvisie Maastricht

De gemeente wil een nieuwe omgevingsvisie vaststellen voor het ruimtelijk beleid. Ze wil hiervoor de huidige omgevingsvisie en nieuw vastgesteld beleid gebruiken, zoals de Stadsvisie uit 2022. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-04-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-05-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-11-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om het milieuonderzoek stapsgewijs vorm te geven. Beschrijf eerst de kwaliteit van de leefomgeving en de kansen en bedreigingen in de leefomgeving, nu en in de toekomst. Denk aan hoogwaterveiligheid langs de oevers van de Maas, of aan de verschillen in bereikbaarheid tussen wijken. Zo komt in beeld hoe de leefomgeving zich ontwikkelt onder het huidige beleid.
Combineer dat onderzoek met de ambities van Maastricht en het beleid vanuit rijk, regio en provincie, zegt de Commissie. Gebruik die informatie om verschillende beleidsrichtingen te maken en deze met elkaar te vergelijken. Zo komen de gevolgen van belangrijke keuzes in beeld voor de gemeente.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Tim Artz
Pieter Feij, MSc
drs. Marijke Ruitenbeek

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Maastricht

Bevoegd gezag
Gemeente Maastricht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 30 nov 2023