3767. Verplaatsing pluimveebedrijf Feijen te Smilde

Procedure en adviezen

Toetsing
27-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
drs. Renske Nijdam

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Feijen

Bevoegd gezag
Gemeente Midden-Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Bijgewerkt op: 22 aug 2023