3805. RISE en Lumière, gemeente Rotterdam

Rotterdam heeft een grote woningbouwopgave. De gemeente wil onder andere met twee (her)ontwikkelingen in de binnenstad invulling geven aan deze opgave. Het gaat om een ontwikkeling aan het Hofplein (RISE) en aan de Lijnbaan (Lumière). RISE bestaat uit drie torens, waarvan de hoogste toren circa 275 meter wordt. Lumière heeft één toren van circa 200 meter hoog. Samen omvatten de twee projecten 2.340 woningen. Daarnaast zijn andere functies voorzien, zoals kantoorruimten, een hotel  en maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-12-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ing. Gerard Krone

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VORM Projectontwikkeling
Real Estate Developer

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 07 feb 2024