3805. RISE en Lumi├Ęre, gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam wil de binnenstad verder verdichten. Ze wil woningen bouwen en het gebied aantrekkelijker maken voor werken en recreëren. Rotterdam voert in de binnenstad verschillende herontwikkelingsprojecten tegelijk uit, waaronder RISE en Lumière. Samen omvatten deze twee projecten circa 2.000 woningen en maximaal 70.000 m2 aan andere functies, zoals kantoorruimte, een hotel en diverse maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-12-2023 Ter inzage legging MER
04-04-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De sloop- en bouwwerkzaamheden voor RISE en Lumière duren zo’n 6 à 7 jaar. De gemeente voert de werkzaamheden uit in een gebied waar veel mensen wonen, werken en/of recreëren. Dit kan veel overlast veroorzaken. Doordat verschillende andere projecten in de binnenstad, zoals de reconstructie van het Hofplein, tegelijkertijd worden uitgevoerd, kan extra hinder ontstaan. In het MER is de stapeling van overlast door verschillende werkzaamheden niet in beeld gebracht.
De Commissie constateert dat al veel milieu-informatie goed is beschreven, maar mist op een aantal projectonderdelen nog belangrijke inzichten. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk of en hoe voldoende waterberging wordt aangelegd om wateroverlast te voorkomen en hoe aan de energievraag van de nieuwe gebouwen kan worden voldaan. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de herontwikkelingen.
De gemeente heeft aangegeven het rapport aan te vullen. De aanvulling wordt opnieuw aan de Commissie voorgelegd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ing. Gerard Krone

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VORM Projectontwikkeling
RED Company

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 04 apr 2024