3810. Omgevingsvisie Utrecht Overvecht

De gemeente Utrecht wil de wijk Overvecht transformeren. Ze legt ontwikkeling vast in kaders in een omgevingsvisie voor de wijk. In het MER worden twee alternatieven ontwikkeld. Beide alternatieven gaan uit van een verdichting van 7.000 woningen en 4.300 arbeidsplaatsen. Alternatief 1 gaat uit van een centrale bundeling van verdichting en mobiliteit van auto en HOV. Dit betekent een totale mobiliteitstransitie. Alternatief 2 gaat uit van verdichting over verschillende delen van Overvecht. Uitgegaan wodt van een optimalisatie van het bestaande OV-aanbod in Overvecht. 

Procedure en adviezen

Toetsing
13-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
dr. ir. Marieke Dijkema
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Reinoud Kleijberg
Wouter Schik, BSc, MA

Voorzitter: dr. Jan Jacob van Dijk
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht; Utrecht


Bijgewerkt op: 03 mei 2024