3824. Aanvullende strategische voorraden (ASV) drinkwater provincie Groningen

De Structuurvisie Ondergrond van het Rijk vraagt aan provincies om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) aan te wijzen, zodat er onder alle omstandigheden voldoende drinkwater is, ook als de vraag tot 2040 groeit. Voor Grpningen gaat het om een extra capaciteit van maximaal 25 miljoen m3 drinkwater per jaar.  Provinciale Staten van Groningen wijzen de gebieden met bijbehorende bescherming aan in een provinciale verordening.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-02-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
drs. Han Grobbe
dr. Peter van der Molen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. O. van Velthuijsen, dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 08 jul 2024