3851. Afvalwaterzuiveringsinstallatie 'Vergulde Hand' in Vlaardingen

Het hoogheemraadschap van Delfland wil een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) realiseren op bedrijventerrein Vergulde Hand West in Vlaardingen. Dit om de bestaande AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen te vervangen. De nieuwe AWZI heeft een ontwerpcapaciteit van 450.000 vervuilingseenheid (de maat voor de hoeveelheid vuil dat in het afvalwater naar zuivering gaat). Om de AWZI mogelijk te maken moet het omgevingsplan van de gemeente Vlaardingen worden gewijzigd. Voordat de gemeenteraad daarover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-05-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
drs. Joost van der Pluijm
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Delfland

Bevoegd gezag
Gemeente Vlaardingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
L3 Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bijgewerkt op: 15 jul 2024