395. MTBE-(Methyl-Tertiair-Butyl-Ether-)fabriek te Europoort

De activiteit behelst het oprichten en in werking hebben van een fabriek voor de productie van methyl-tertiair-butylether (MTBE) op het terrein van Nerefco te Europoort.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-01-1992 Datum kennisgeving
16-01-1992 Ter inzage legging van de informatie
20-03-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-01-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-01-1993 Kennisgeving MER
13-01-1993 Ter inzage legging MER
17-03-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. drs. van den Berg
dr. Heiko Nieboer
Worrell

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Netherlands Refining Company (Nerefco)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.2 tot 1-4-2011: Aardolieraffinage: uitbreiding inrichting (m.u.v. smeermiddel)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007