446. Vliegassilo's Maasvlakte

Het oprichten van vliegassilo's en het in werking hebben van een inrichting voor het inzamelen, mengen en zeven van vliegas met een capaciteit van 250.000 ton per jaar op de Maasvlakte, nabij de daar gelegen Elektriciteitsfabriek Maasvlakte van het N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-08-1992 Datum kennisgeving
05-08-1992 Ter inzage legging van de informatie
25-09-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-04-1993 Kennisgeving MER
07-04-1993 Ter inzage legging MER
11-06-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
07-04-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. van Es
Jongedijk

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Klomberg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vliegasunie B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018