450. Glasrecycling Heiloo

Groot wil een glasbewerkingsinstallatie met een capaciteit van ca. 55.000 ton glas per jaar oprichten.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-08-1992 Datum kennisgeving
13-08-1992 Ter inzage legging van de informatie
10-12-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-06-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-06-1994 Kennisgeving MER
30-06-1994 Ter inzage legging MER
05-09-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In 1988 was reeds een MER geschreven over de uitbreiding van de stortplaats op het terrein van deze B.V.1 Gezien de wijziging in activiteiten is besloten om een revisievergunning aan te vragen voor de gehele inrichting. Zowel de oude als alle nieuwe activiteiten (waaronder de glasbewerking) zullen onder deze vergunning vallen. Het MER is echter alleen voor de glasbewerking opgesteld. 

 

1 Zie project 163. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Rob Faasen
prof. mr. Kees Lambers

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
G.P. Groot Recycling b.v.

Bevoegd gezag
Noord-Holland
hoogheemrdschp Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en W-Friesland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018