459. Champignoncompost CNC te Moerdijk

De CNC composteert mest ten behoeve van de substraatbereiding voor de champignonteelt. De voorgenomen activiteit betreft het oprichten van een meng- en composteringsfabriek, waarin mest en andere grondstoffen (indoor) worden gemengd en gecomposteerd tot 500.000 ton verse compost (IVC) per jaar.  Bovendien zal het bestaande tunnelbedrijf, waarin verse compost tot doorgroeide compost wordt verwerkt met 60 tunnels worden uitgebreid. Voor deze uitbreiding is reeds een vergunning (op basis van de Hinderwet) verleend.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-10-1992 Datum kennisgeving
09-10-1992 Ter inzage legging van de informatie
08-12-1992 Advies uitgebracht
Toetsing
17-12-1993 Kennisgeving MER
17-12-1993 Ter inzage legging MER
18-02-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Zie projectnummer 249. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
ing. Ruud Jansen
dr. ir. Bram Klapwijk
ir. in 't Veld

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coƶperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging CNC

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018