491. Halonenbewerking Hugen Holding B.V. te Zevenaar

De voorgenomen activiteit betreft het oprichten van een installatie voor het bewerken (regenereren) van halonen te Babberich (gemeente Zevenaar) met een geschatte minimumcapaciteit van 55 ton per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-03-1993 Datum kennisgeving
24-03-1993 Ter inzage legging van de informatie
18-05-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-10-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-10-1994 Kennisgeving MER
26-10-1994 Ter inzage legging MER
05-12-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Montfoort
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
F.M. Hugen Holding B.V.

Bevoegd gezag
Gelderland
Zuiveringschap Oostelijk Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018