492. Polymerenfabriek Johnson Polymer B.V. Friesland

S.C. Johnson Polymer B.V. had het plan om op het bedrijventerrein Kanaal-West in Skârsterlan een productiecentrum bouwen voor  ● 18.000 ton/jaar kunstharsen en maximaal 60.000 ton/jaar harsoplossingen en emulsieproducten; ● opslag en distributie; ● onderzoek en ontwikkeling en bijbehorende kantoren.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-03-1993 Datum kennisgeving
19-03-1993 Ter inzage legging van de informatie
18-05-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-11-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-11-1993 Kennisgeving MER
10-11-1993 Ter inzage legging MER
11-01-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De conclusie uit het evaluatierapport is dat alle relevante milieuaspecten op grond van de vergunning worden gemonitord, dus dat de m.e.r.-evaluatie als afgerond kan worden beschouwd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. H.S. Buijtenhek
dhr. ir. W.J. van Doorn
dhr. ing. J.L.J. van Es

Voorzitter: dhr. ir. P. van Duursen
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. A.J. Kolhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
S.C. Johnson Polymer B.V.

Bevoegd gezag
Fryslan
Wetterskip Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018