501. Afvalverbrandingsinstallatie Twente te Boeldershoek (Hengelo /Enschede)

Zie project 208.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-04-1993 Datum kennisgeving
21-04-1993 Ter inzage legging van de informatie
18-06-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-09-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-1993 Kennisgeving MER
29-09-1993 Ter inzage legging MER
29-11-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 613. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ing. Albert Dragt

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVI-Twente b.v. i.o.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Regge en Dinkel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018