518. Industrieterrein Graetheide te Geleen

DSM wenst de voorwaarden te kennen waaronder zij het grote industrieterrein Graetheide, dat in het streekplan van 1987 werd aangeduid als 'geprojecteerd bedrijfsterrein', in gebruik kan nemen.   Daadwerkelijke ingebruikname van het 214 hectare grote terrein is nog niet aan de orde maar wordt voorzien rond de eeuwwisseling.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-06-1993 Datum kennisgeving
18-06-1993 Ter inzage legging van de informatie
08-10-1993 Advies uitgebracht
richtlijnadvies.pdf
Toetsing
29-09-1995 Kennisgeving MER
29-09-1995 Ter inzage legging MER
13-02-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
drs. Frans Claessen
ing. Dick Hamhuis
mr. Hanou
drs. van der Heijden
ir. Rob van Tilburg

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ing. Reinoud Post

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DSM Limburg B.V.

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018