524. CBE voor afgewerkte olie van North Refinery te Delfzijl

North Refinery heeft het voornemen om een centrale bewerkingseenheid (CBE) voor afgewerkte (smeer-)olie op te richten en in werking te hebben.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-07-1993 Datum kennisgeving
21-07-1993 Ter inzage legging van de informatie
23-09-1993 Advies uitgebracht
Richtlijnadvies
Toetsing
05-08-1994 Kennisgeving MER
05-08-1994 Ter inzage legging MER
13-10-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Naast de m.e.r.-procedure voor het voornemen van North Refinery zijn nog twee andere procedures gestart voor dezelfde activiteit, te weten Paktank/Texaco te Rotterdam-Botlek en Centrale Bewerkingseenheid B.V. te Lelystad1

De procedure is (tijdelijk) gestaakt.

 

1 Zie projectbeschrijvingen 490 en 498. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. drs. van den Berg
drs. Joost van der Pluijm

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
North Refinery

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007