574. GFT-compostering te Maastricht

AVL Compost wil een groente-, fruit- en tuin (GFT)-composteringsinstallatie met een capaciteit van maximaal 55.000 ton/jaar bouwen op het terrein Glas & Vuurvast in de Beatrixhaven te Maastricht    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-12-1993 Datum kennisgeving
03-12-1993 Ter inzage legging van de informatie
04-02-1994 Advies uitgebracht
Advoor richtlijnen
Toetsing
16-05-1994 Kennisgeving MER
16-05-1994 Ter inzage legging MER
Toetsing a
02-06-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-1994 Kennisgeving MER
03-06-1994 Ter inzage legging MER
12-07-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de voorgenomen activiteit is reeds eerder advies voor richtlijnen uitgebracht. De destijds beoogde locatie, Praamkade, is niet realiseerbaar gebleken. Het initiatief waarvan is uitgegaan in dit advies betreft de locatie 'Glas en Vuurvast' aan de Fregatweg. 

Het MER is opnieuw ter inzage gelegd met aanvullende informatie (aanvraag om ontheffing ingevolge de Verordening grondwaterbescherming Limburg 1989, aanvulling op de aanvraag ingevolge de Wm en nuancering van de aangevraagde openingstijden).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Houben
dr. ir. Bram Klapwijk
ir. Rein Post

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVL Compost b.v.

Bevoegd gezag
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007