583. Grondreinigingsinstallatie Heidemij Moerdijk

Het voornemen betreft de uitbreiding van een grondreinigingsinstallatie op het industrieterrein Moerdijk door Heidemij Realisatie B.V. 1. Hierin zouden verontreinigde grond en andere afvalstoffen extractief (150.000 ton/yr) en biologisch (50.000 ton/yr) worden bewerkt.    1 Later Arcadis Heidemij Realisatie B.V. en later AVR Milieutechniek B.V.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-1994 Datum kennisgeving
14-01-1994 Ter inzage legging van de informatie
15-03-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
31-01-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-02-1996 Kennisgeving MER
02-02-1996 Ter inzage legging MER
10-04-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateerde in haar toetsingsadvies dat het MER met het Erratum voldoende informatie biedt voor de besluitvorming. Zij heeft daarbij twee aanbevelingen voor de besluitvorming gegeven: 

● het geven van informatie over de gevolgen van het in werking treden van het Bouwstoffenbesluit en het IPO-interimbeleid op de hoeveelheid aangeboden materiaal, de verwerkingsmogelijkheden van verontreinigde grond en de positie van het voornemen in deze nieuwe situatie;

● in het monitoringprogramma aandacht te besteden aan de effectiviteit van de biologische reiniging van slib en aan de samenstelling van de restproducten uit de biologische reiniging.

In de overwegingen bij het besluit wordt aangegeven dat een kwantificering van de gevolgen van recent beleid op het aanbod nog niet mogelijk is. Dit punt zal bij de evaluatie worden meegenomen. De tweede aanbeveling van de Commissie is overgenomen in het monitoringprogramma.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jan Joziasse
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heidemij Realisatie BV

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007