602. Landinrichting Enter

De voorgenomen landinrichting betreft een ruilverkaveling. Het ruilverkavelingsblok Enter heeft een oppervlakte van circa 4400 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-1994 Datum kennisgeving
21-03-1994 Ter inzage legging van de informatie
26-05-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-02-1999 Kennisgeving MER
03-02-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing b
03-08-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-09-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat essentiële informatie in het MER en in de twee aanvullingen daarop, ontbrak. Als belangrijkste informatiegebrek gaf de Commissie de afwezigheid van een werkbaar toetsingskader. Doordat dit kader ontbrak was het ook niet mogelijk geweest om onder meer een afgebakend en herkenbaar meest milieuvriendelijk alternatief te ontwikkelen. Ook was het daarom niet mogelijk te beoordelen of de alternatieven de gestelde doelen zouden halen, of om een goed evaluatieprogramma op te stellen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Aarts
Ad Boonman
ing. Frank Brandsen
ir. Wim de Haas
ing. Dick Hamhuis

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
landinrichtingscommissie Enter

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018