620. NAC-stadion aan de Lunetstraat te Breda

Het voornemen betreft het oprichten van een nieuw voetbalstadion met de daarbij behorende bijvelden en voorzieningen met een capaciteit van ruim 14.000 bezoekers.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-06-1994 Datum kennisgeving
09-06-1994 Ter inzage legging van de informatie
12-08-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
27-01-1995 Kennisgeving MER
27-01-1995 Ter inzage legging MER
30-03-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie achtte de informatie in het MER voldoende. In haar toetsingsadvies besteedde de Commissie aandacht aan onder meer de volgende punten. De Commissie constateerde dat varianten voor aspecten van verkeer en vervoer (verkeersgeleiding, transferium, parkeeraanbod) beter uitgewerkt hadden kunnen worden. Geadviseerd is om een vervoersmanagementprogramma op te stellen waarin een pakket van maatregelen wordt uitgewerkt.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Poelstra

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Breda

Bevoegd gezag
Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008