638. Nat industrieterrein te Meppel

De gemeente Meppel wil aangrenzend aan het huidige industrieterrein Oevers in de gemeenten Meppel en Nijeveen een nieuwe haven met omliggende industrieterreinen aanleggen. De netto oppervlakte bedraagt 36 ha uitgeefbare grond.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-09-1994 Datum kennisgeving
14-09-1994 Ter inzage legging van de informatie
Richtlijnen a
22-02-1995 Datum kennisgeving
22-02-1995 Ter inzage legging van de informatie
24-04-1995 Advies uitgebracht
Toetsing a
03-01-1996 Kennisgeving MER
03-01-1996 Ter inzage legging MER
20-03-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie acht het MER voldoende voor de besluitvorming. De kwalitatieve beschrijving van de geohydrologie is voldoende voor een beeld van mogelijk belangrijke gevolgen. Niet is uit te sluiten dat in de direct omgeving de aanwezige natuurwaarden beïnvloed worden. Daarover geeft het MER geen uitsluitsel en wordt het studiegebied mede bepaald door de provinciegrens. In verband met deze beïnvloeding beveelt de Commissie aan informatie te vergaren over mogelijke mitigerende (waterhuishoudkundige) maatregelen en een monitoringssysteem De gemeenteraden van Nijeveen en Meppel hebben op respectievelijk 9 en 23 mei 1997 besloten de aanbevelingen van de Commissie over te nemen.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Susan Bodmer-Sluis
ir. Wil van Duijvenbooden
ir. Peter van Eck

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Meppel

Bevoegd gezag
Meppel
Nijeveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018