661. Uitbreiding grondreiniging Ecotechniek Bodem Rotterdam

Ecotechniek wil de capaciteit van de grondreiniging op het industrieterrein Botlek vergroten van 100.000 ton naar 220.000 ton per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-12-1994 Datum kennisgeving
21-12-1994 Ter inzage legging van de informatie
23-02-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
07-05-1996 Kennisgeving MER
07-05-1996 Ter inzage legging MER
19-07-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft op 16 juli 1996 een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie, het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Daarbij heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onduidelijk is. De initiatiefnemer heeft op deze onderdelen extra informatie verschaft. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
dr. Jan Joziasse

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ecotechniek b.v.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007