700. Grondreinigingsinrichting Vriezenveen BION

De voorgenomen activiteit betreft de uitbreiding van de bestaande inrichting voor de biologische reiniging van verontreinigde grond. Het voornemen is de acceptatiecriteria voor verontreinigde grond te verruimen en de vergunde capaciteit uit te breiden van 24.000 ton tot 150.000 ton per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-1995 Datum kennisgeving
08-06-1995 Ter inzage legging van de informatie
18-08-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-04-1996 Kennisgeving MER
18-04-1996 Ter inzage legging MER
Toetsing a
01-07-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op verzoek van de werkgroep is door de initiatiefnemer aanvullende essentiële informatie verschaft over met name de mate waarin het meest milieuvriendelijk alternatief verder reinigt dan het minimaal vereiste reinigingsniveau en over de huidige praktijkervaringen met het reinigingsproces. Op basis van het MER en de aanvullende informatie komt de Commissie tot een positief oordeel over het MER. De Commissie constateert een belangrijke leemte in kennis op het gebied van het verloop en de afregeling van het reinigingsproces. Zij heeft waardering voor de gekozen aanpak van BION om deze leemte in kennis op te lossen. 

In de beschikking is vastgelegd dat drie jaar na het van kracht worden ervan een evaluatieonderzoek moet worden verricht van (o.a. afvalstromen en samenstelling); lucht (o.a. emissies compostfilter en immissies omgeving); geluid (o.a. emissies vanuit de inrichting en bij de dichtstbijzijnde woning), bodem (monitoring), energieverbruik, hoeveelheid vrijkomend afval en aanbod verontreinigde grond en bestemming gereinigde grond.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Miranda Diependaal
dr. Jan Joziasse

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BION Overijssel B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018