774. Dijkverbetering Maasdijk dijkvakken Oijen, Lithoijen en Lith

Het voornemen betreft de verbetering van gedeelten van de Maasdijk, de dijkvakken Oijen (hmp 559,5 – 574,5), Lithoijen (hmp 614 – 638) en Lith (hmp 643 – 668, 5).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-04-1996 Datum kennisgeving
15-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
17-06-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-03-1998 Kennisgeving MER
30-03-1998 Ter inzage legging MER
22-05-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat het opgestelde MER van een relatief hoge kwaliteit is. Met name de beschrijving en waardering van de aspecten landschap en cultuurhistorie en de afweging en keuze van de varianten zijn in het MER goed uitgewerkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
ing. Dick Hamhuis
drs. Gerda van Laar-Melchior
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap de Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 05 feb 2008