836. Mestbewerkingsinstallatie Mestwerk Noord-Limburg, Nederweert

De vereniging wil een ‘Van Aspert mestindampinstallatie’ bouwen op het bedrijventerrein Aan Veertien in de gemeente Nederweert. Het betreft een fysisch mestbewerkingssysteem met een capaciteit van 135.000 ton mest per jaar, waarmee dunne mest (kalvergier, de dunne fractie van zeugenmest en de dunne fractie van groenlabelstallen) met een factor tien ingedampt wordt tot een mestconcentraat en een distillaat. Het mestconcentraat zal afgezet worden in akkerbouwgebieden; het distillaat zal na een nabehandeling geloosd worden op oppervlaktewater.  

Procedure en adviezen

Ontheffing
28-11-1996 Adviesaanvraag
29-11-1996 Datum kennisgeving
29-11-1996 Ter inzage legging van de informatie
20-01-1997 Advies uitgebracht
Advies voor ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
dr. ir. Bram Klapwijk
ir. Schepman

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Verheem

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coöperatieve vereniging voor mestbe- en -verwerking U.A

Bevoegd gezag
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018