855. Woningbouw Waalwijk-West

De gemeente Waalwijk wil in Waalwijk-west 2200 tot mogelijk 3000 woningen laten bouwen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-01-1997 Datum kennisgeving
09-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
13-03-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-11-1998 Kennisgeving MER
19-11-1998 Ter inzage legging MER
24-11-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-01-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het bestemmingsplan komt het gekozen alternatief overeen met het meest milieuvriendelijke alternatief. Er is geen evaluatieprogramma vastgesteld. In lijn met het advies van de commissie heeft de gemeenteraad van Waalwijk besloten tot de instelling van twee monitoringsgroepen. Eén voor de invulling van natuurcompensatie, een tweede groep zal de gefaseerde planuitvoering monitoren. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frans de Haas
ir. Joep Lax
drs. Schouw
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Ineke Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waalwijk

Bevoegd gezag
Waalwijk
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007