872. VINEX-locatie Nesselande te Rotterdam

De voorgenomen activiteit betreft de bouw van ongeveer 5000 woningen, de vergroting van een recreatiegebied met circa 100 hectare en de vergroting van de Zevenhuizerplas door mid del van zandwinning.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-04-1997 Datum kennisgeving
01-04-1997 Ter inzage legging van de informatie
06-06-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-02-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-02-1998 Kennisgeving MER
25-02-1998 Ter inzage legging MER
22-04-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het kader van de m.e.r. voor Nesselande is een studie uitgevoerd naar de milieugevolgen van grootschalige toepassing van warmtepompen. De Commissie heeft, op verzoek van de Gemeente Rotterdam en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM), over deze niet-m.e.r.-plichtige activiteit geadviseerd. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frans de Haas
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ir. Ben Taken
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018