896. Woonwijk Delftlanden te Emmen

Ontwikkeling van een nieuwe woonwijk Delftlanden met een omvang van 3500 tot 4000 woningen, aan de zuidzijde van de stad Emmen. In 2011 zet de gemeente Emmen een streep door de verdere ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Delftlanden. Na fase 1, die in de bouw van zo'n 1650 woningen voorziet, wordt niet meer begonnen met fases 2 en 3.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-08-1997 Datum kennisgeving
12-08-1997 Ter inzage legging van de informatie
25-09-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
18-02-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-02-2004 Kennisgeving MER
19-02-2004 Ter inzage legging MER
08-04-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de richtlijnenfase onderschrijft de Commissie de voorgestelde basisopzet, waarin ruimte is gereserveerd voor een landschapsvenster in het midden van de wijk. Bij de toetsing (in 2004) blijkt dat de gegevens uit het MER (uit 1999) deels zijn verouderd, maar dat dit met aanvullende rapporten wordt ondervangen. De Commissie is positief over het MER en over het ambitieniveau in het plan op het gebied van duurzaam bouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Diana Prins
ir. Jan Termorshuizen
dr. Nico de Vries
ir. Eric Zinger

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Emmen

Bevoegd gezag
Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018