929. Verbetering Heerewaardense Afsluitdijk

Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland is gestart met de voorbereiding van het dijkverbeteringsplan voor de Heerewaardense Afsluitdijk langs de Waal. Het betreft het dijkvak vanaf de Waaldijk in West Maas en Waal (Dp 0) tot aan het fort Sint Andries in de gemeente Heerewaarden (Dp 58). Dit dijkvak voldoet niet aan de gestelde veiligheidsnorm van 1:2000 per jaar. De ingreep betreft een ophoging van gemiddeld 12 cm en het op twee plekken ingraven van klei om de dijk te versterken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-01-1998 Datum kennisgeving
28-01-1998 Ter inzage legging van de informatie
19-03-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
20-01-1999 Kennisgeving MER
20-01-1999 Ter inzage legging MER
04-03-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Na de kennismaking van het MER op 6 januari, bleek dat de stukken voor de ter inzage legging niet op alle opgegeven locaties ter inzage lagen. Vervolgens is er op 20 januari een rectificatie op de kennisgeving gepubliceerd, waarna het MER opnieuw ter inzage is gelegd van 4 februari tot en met 3 maart 1999. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Louis Fliervoet
ir. Gyula Flóriàn
drs. Marinus Kooiman
ir. Ben Taken

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018