934. Woningbouw en bedrijventerreinen Almere-Hout

De gemeente Almere wil op de locatie Hout ongeveer 20.000 woningen bouwen en 300 tot 500 hectare tot bedrijventerrein ontwikkelen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-02-1998 Datum kennisgeving
14-02-1998 Ter inzage legging van de informatie
17-04-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
10-04-2000 Kennisgeving MER
10-04-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing a
08-11-2000 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie om te gaan werken met een concept van duurzame stedenbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende vier systemen: het blauwe systeem (water), het groene systeem (ecologie, natuur en milieu), het rode systeem (verkeer) en het gele systeem (energie en reststoffen). 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Susan Bodmer-Sluis
drs. Jan Hoogendoorn
drs. Allard van Leerdam
prof. dr. ir. Frans Maas
ing. Paul Peeters
dr. Diana Prins

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018