943. Opslag en verwerking verontreinigde grond te Veendam

Het betreft de uitbreiding van een verwerkingsinstallatie voor verontreinigde grond en vergelijkbare materialen, gelegen aan de Adriaan Tripweg te Veendam.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-1998 Datum kennisgeving
17-04-1998 Ter inzage legging van de informatie
22-06-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
24-02-1999 Kennisgeving MER
24-02-1999 Ter inzage legging MER
26-04-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Oktober 1999 worden de beschikkingen verleend voor een activiteit waarin vele elementen van het meest milieuvriendelijk alternatief zijn opgenomen, zoals de toepassing van het FORTEC proces, aan- en afvoer van een gedeelte van de grond per schip en verharding van de rijpaden op de inrichting. Ook is een evaluatieprogramma vastgesteld. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Hans Heuer
dr. Jan Joziasse

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arcadis Heidemij Realisatie B.V.

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018