ECLI:NL:RVS:2002:AL9165

Betreft Bouw en aanleg van een aantal nieuwe sport- en recreatiefaciliteiten in Birkhoven te Amersfoort
Datum uitspraak 07-03-2002
Rechtsprekende instantie  Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Voorlopige voorziening
Trefwoorden Amersfoort, sporthallen
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200105130/2

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Het aantal parkeerplaatsen kan een indicatie vormen voor de te verwachten bezoekersaantallen en daarmee voor de m.e.r.(beoordelings)plicht.

Casus

Het bestemmingsplan beoogt de bouw en aanleg mogelijk te maken van een aantal nieuwe sport- en recreatiefaciliteiten en de benodigde ondersteunende voorzieningen. De gemeente Amersfoort verwacht dat de nieuwe voorzieningen niet meer dan 220.000 bezoekers zullen trekken. Maar blijkens een tabel, in de toelichting bij het bestemmingsplan, worden er 265.000 bezoekers verwacht. Dat aantal ligt boven de drempel van de m.e.r.-beoordelingsplicht. Er dient alsnog een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd.