Omgevingsplannen

‘Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage’

Dat is het motto van een handreiking die de VNG en de Commissie mer samen hebben gemaakt. De handreiking helpt bestuurders en planmakers om mer te benutten bij het maken van een omgevingsplan. Het opstellen van het MER is goed te koppelen aan de stappen uit het Handboek stap voor stap het omgevingsplan ontwerpen van de VNG. Informatie uit het ene traject verrijkt het andere traject.

De nieuwe handreiking over mer staat vol met concrete tips voor de omgevingsplanmaker, de beleidsadviseur en de mer-professional: 

  • Hoe kijk en weeg je integraal?
  • Hoe krijg je inzicht in de leefomgeving en hoe maak je de beleidskeuzes inzichtelijk?
  • Hoe pas je lokale ambities in de leefomgeving goed in?
  • Hoe vul je de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer een ‘open’ of een meer ‘gesloten’ omgevingsplan in?
  • Hoe onderbouw je het omgevingsplan met milieueffectrapportage?

Staalkaarten VNG 
De handreiking gaat in op voorbeelden uit de VNG-staalkaarten voor het omgevingsplan. In de staalkaart Transformatiegebied, die later in 2022 verschijnt, komt milieueffectrapportage ook aan bod. Als die online gaat, laten we het weten.

Infographic 
Bij de handreiking hebben de VNG en de Commissie mer ook een infographic gemaakt. De rol van milieueffectrapportage bij het opstellen van een omgevingsplan komt zo heel duidelijk in beeld.

 

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie, hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

U denkt ook na over uw omgevingsplan? Lees over de ervaringen van de pilotgemeenten 

Met financiële steun van het ministerie van BZK hebben verschillende gemeenten in pilots ervaring opgedaan en geëxperimenteerd met hun omgevingsplan en milieueffectrapport. Lees over de ervaringen van onder meer Boekel, Amsterdam, Katwijk en Rijssen-Holten