Thema Participatie

Praktijk & publicaties

Factsheet Participatie en milieueffectrapportage

Hoe zet je participatie in bij milieueffectrapportage? Welke stappen zijn nodig? Hoe werkt de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage? De meerwaarde van de interactie ontstaat als het participatietraject vragen, zorgen en ideeën oplevert voor milieueffectrapportage en andersom, als een milieueffectrapport nieuwe inzichten levert aan het participatietraject. Factsheet Participatie en milieueffectrapportage

Infographic brengt interactie participatie en m.e.r. in beeld

Bij de factsheet Participatie en milieueffectrapportage is een infographic gemaakt. Deze brengt de interactie tussen de verschillende fasen van participatie en milieueffectrap-portage in beeld.

Infographic Participatie Milieueffectrapportage