Thema Natuur

Praktijk & publicaties

Praktijkvoorbeelden

Jachthaven Herkingen

Jachthaven Herkingen

Een voorbeeld van zorgvuldig onderzoek naar de effecten voor Natura 2000 is het MER en de passende beoordeling over de uitbreiding van Jachthaven Herkingen naast het Natura 2000-gebied Grevelingen.

 

IJburg: vroegtijdige aandacht voor effecten op natuur

IJburg: vroegtijdige aandacht voor effecten op natuur

Vroegtijdige aandacht voor natuur werpt zijn vruchten af bij Woningbouwproject IJburg. Door op tijd de juiste maatregelen te nemen, worden negatieve gevolgen voor een gebied met belangrijke waternatuur voorkomen. Dit is bevestigd door de Raad van State.

 

Overige publicaties

Ecologische basisinformatie voor projecten in en nabij Noordzee

Shortlist Ecologische Monitoring Windmolenparken op Zee

Vogels en wegverkeer in m.e.r.

Voor het beschrijven van de effecten van een plan of project voor het milieu zijn uit wetenschappelijke onderzoeken vuistregels af te leiden. Een voorbeeld is de be├»nvloeding van vogels door wegverkeer. Het artikel Vogels en wegverkeer in m.e.r.…

TNO-rapport Onderwatergeluid

TNO heeft het onderzoeksrapport Assessment of natural and anthropogenic sources of sound in the North Sea (februari 2009) uitgebracht. Het rapport bevat belangrijke basisinformatie voor projecten in en rond de Noordzee die mogelijk tot…

Beschermingsstatus van dieren en planten 2013

De wettelijke bescherming van soorten spoort niet altijd met de bedreiging. Er zijn soorten beschermd die niet bedreigd zijn. Zo zijn bijna alle soorten vogels, amfibieën en zoogdieren beschermd, maar veel daarvan zijn niet bedreigd. En…

Berekeningen onderwatergeluid voor heiwerkzaamheden offshore windpark Gemini

De Jong en Binnerts (2013) TNO, kenmerk 052.01416 short list onderzoek