1065. Bedrijventerrein Buitenvaart II te Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen is van plan een bestemmingsplan vast te stellen om de inrichting van een bedrijventerrein met een omvang van 70 à 120 ha. mogelijk te maken ten zuidoosten van Hoogeveen. De locatie van het bedrijventerrein sluit aan bij een al bestaand bedrijventerrein, Buitenvaart-I.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-12-1999 Datum kennisgeving
09-12-1999 Ter inzage legging van de informatie
25-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
22-02-2001 Kennisgeving MER
22-02-2001 Ter inzage legging MER
12-04-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
18-10-2001 Kennisgeving MER
18-10-2001 Ter inzage legging MER
21-12-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
17-11-2005 Kennisgeving MER
17-11-2005 Ter inzage legging MER
31-01-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Debbie Ginter
ing. Paul Peeters
prof. dr. Karl├Ę Sykora
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogeveen

Bevoegd gezag
Hoogeveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018