1071. Megabioscoop Kerkrade

Wyckerveste Adviseurs B.V. heeft het voornemen om op de locatie bedrijventerrein De Locht in Kerkrade een megabioscoop te bouwen en exploiteren. De megabioscoop zal ruimte bieden aan een aantal bioscoopzalen met aanvullend een beperkte omvang aan horecavoorzieningen. De megabioscoop zal naar verwachting 2 miljoen bezoekers per jaar trekken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-01-2000 Datum kennisgeving
03-01-2000 Ter inzage legging van de informatie
23-03-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
30-11-2000 Kennisgeving MER
30-11-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing a
22-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsingsadvies II

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vroeg de Commissie om in het MER met name in te gaan op: 

  • de functioneel-ruimtelijke samenhang en afstemming tussen de megabioscoop, het stadion en de bouwmarkt en de kwaliteit van de (openbare) ruimte tussen deze voorzieningen;
  • de ontsluiting van het plangebied, de verkeersafwikkeling, de bepaling van de omvang van de parkeervoorzieningen, de mogelijkheden om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te maximaliseren;
  • de cumulatie van effecten van de verschillende activiteiten op het bedrijventerrein De Locht;
  • de manier waarop parkeer-, verkeers- en geluidsoverlast zal worden voorkomen of beperkt;
  • de mogelijkheden van duurzaam bouwen (beperking water-, energie-, en ruimteverbruik en bevordering van het gebruik van duurzame materialen.
 

Op 6 februari 2001 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie, de gemeente Kerkrade en Wyckerveste Adviseurs. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat in het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële tekortkomingen bevatte. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente de initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld om aanvullende informatie bij het MER te verschaffen. De Commissie heeft de aanvulling op 19 maart 2001 ontvangen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Daan Wiebes
ir. Eric Zinger
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Mariƫlle de Sain

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wyckerveste b.v.

Bevoegd gezag
Kerkrade

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018